Kontakt

V prípade záujmu o ďalšie informácie o disponibilných voľných priestoroch v areáli TTIP nás prosím kontaktujte prostredníctvom klientskeho formulára:TTIP_kontaktny_formular

alebo priamo na nasledovnej adrese:

 

TTIP – Trnava Industrial Park

Priemyselná 5, 917 01 TRNAVA

Ing. Viera Vančová, PhD.

Tel.: 00421 917 792 185

E-mail: viera.vancova@trnava.sk

www.ttip.sk