Nájomcovia

Vossloh Schwabe Deutschland GmbH, Technology Center Slovakia
Je dcérskou spoločnosťou Panasonic Lighting Europe. Je jedným zo svetových lídrov vo výrobe komponentov pre svetelný priemysel. Po desaťročia je Vossloh-Schwabe uznávané pre svoju výrobu vysoko kvalitného a inovatívneho sortimentu pre rozličné oblasti použitia ako napr. LED zdroje a LED moduly, elektronické a elektromagnetické predradníky, trans-formátory, kondenzátory, objímky a doplnky k svietidlám. S viac ako 1,000 zamestnancami a 25 výrobnými závodmi a obchodnými kanceláriami po celom svete je Vossloh-Schwabe jednou z najväčších medzinárodne orientovaných spoločností v ramci Panasonic Group. Technologické centrum je na Slovensku etablované od roku 2006.
Link: www.vossloh-schwabe.com

4Robotics s.r.o.
bola založená z dôvodu rastúceho dopytu po robotických službách mimo tradičného trhu OEM. Špecializuje sa na priemyselné robotické systémy ABB s ktorých podporou má viac ako 10-ročné skúseností. 4Robotics s.r.o. má vedomosti, skúsenosti a zdroje umožňujúce jej ponúkať bezkonkurenčné služby a podporu (servis,  opravu robotov, preventívnu údržbu, kompletnú výmenu systémov, školenia, inžiniering,  konzultácie, inštalácie a commissioning) v najvyšších štandardoch kvality.                                                                                 

Link:http://4robotics.sk/

FCC Trnava, s.r.o.
zabezpečuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov pre mestá, obce a firmy. Zameriava sa i na zhodnocovanie druhotných surovín prostredníctvom dotrieďovania a lisovania, prevádzkuje zberné dvory.
Predmet činnosti:
•             odvoz, zhodnotenie, zneškodnenie odpadu
•             zber nebezpečných odpadov
•             prevádzka skládky ostatného odpadu
•             letná a zimná údržba komunikácií
•             údržba zelene
•             výroba kompostu
•             odvoz kuchynských odpadov
•             triedený zber druhotných surovín
•             prevádzka zberných dvorov
•             legislatívny servis v odpadovom  hospodárstve.
Link: www.fcc-group.eu/sk/slovensko/prevadzky/fcc-trnava.html

HORSONA, s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá produkciou obalových materiálov na báze flexibilných fólií, papiera a kombinovaných materiálov pre potravinársky priemysel. Používa hĺbkotlačovú technológiu. Vyrába papierové podušky do čokoládových dezertov s potlačou i bez potlače a obalové materiály na báze B-vlny s potlačou i bez potlače.

Link: http://horsona.sk/

Peikko Slovakia s.r.o.
Skupina Peikko Group prináša moderné riešenia pre zákazníkov, ktoré im pomáhajú urýchľovať a zjednodušovať stavebné procesy a zvyšovať ich spoľahlivosť. Spoločnosť Peikko sa usiluje byť lídrom v oblastiach upevňovacích technológií pre betónové konštrukcie a spriahnuté nosníky pre bezprievlakové konštrukcie. Hlavnými cieľovými trhmi spoločnosti sú európsky trh v oblasti nebytovej výstavby, moderná bytová výstavba a vybrané priemyselné cieľové skupiny. V súčasnosti spoločnosť pôsobí po celom svete a slúži zákazníkom prostredníctvom siete pobočiek v 30 krajinách. Peikko Slovakia s.r.o. , je obchodným zastúpením pre východnú a strednú Európu.
Link: www.peikko.sk

CELIM Slovakia
je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vytvára efektívnu inštitucionálnu a komunikačnú platformu pre všestranný výskumno-vývojový a hospodársky rozvoj v oblasti obnoviteľných zdrojov a geotermálnej energie. Pôsobnosť záujmového združenia CELIM Slovakia siaha do roku 2006, pričom niektorí súčasní členovia sa vo výskume a vývoji na území SR pohybujú už oveľa dlhšie. Združenie bolo založené spoločne s rakúskou organizáciou zameranou na vzdelávanie ETRI (Burgenland) a združením RPIC Malacky zameraným na rozvoj projektov pre podporu malého a stredného podnikania v regióne Záhoria. V súčasnosti patria medzi členov združenia spoločnosti GA Drilling a.s., Ecoland s.r.o. a Ekowatt s.r.o.
Link: www.celim.sk

OTIS Výťahy, s.r.o.
je súčasťou nadnárodnej spoločnosti OTIS založenej v USA v roku 1853. Ako najväčší svetový výrobca výťahov, pohyblivých schodov a chodníkov ich zároveň aj inštaluje, modernizuje a vykonáva servis. Dokáže dodať najbezpečnejšie a najspoľahlivejšie riešenie, či už ide o zložitú sústavu výťahov pre najvyššiu budovu na svete alebo jednoduchý výťah pre dvojposchodový rodinný dom.
Link: http://www.otisworldwide.com/site/sk/Pages/OTIS_Vytahy.aspx

RELAX – TEAM s.r.o.
sa zameriava predovšetkým na oblasť gastronómie, organizovanie a zabezpečenie kultúrnych akcií, spoločenských a športových podujatí, catering. Vo svojich špecifických reštauráciách ponúka rôzne druhy denného a obedového menu.
Link: www.relax-team.sk

Firma Roman Holko RH – SERVIS
sa zaoberá technickou podporou, servisom, programovaním a uvádzaním do prevádzky automatizačnej techniky firmy Siemens. Hlavným zameraním sú servisné práce na CNC strojoch a automatizačných linkách.   tel.: 0905 847 557, email: roman.holko@gmail.com                 

STEFE Trnava, s.r.o.
je súčasťou skupiny STEFE SK, a.s. STEFE Trnava, s.r.o. (do 31.12.2015 TT-KOMFORT s.r.o.) dodáva teplo do 16 000 domácností, spravuje 6 600 bytov a 177 tis. m² nebytových priestorov, realizuje energetické služby a údržbu mestských komunikácií v Trnave.
Link: www.stefetrnava.sk

MARS SR, kom.spol.
je súčasťou americkej nadnárodnej spoločnosti rodinného typu založenej v roku 1911. Pôsobí v šiestich segmentoch: cukrovinky (Mars, MilkyWay, kitekat, a iné), potraviny (Uncle Ben´s), žuvačky (Orbir, Airwaves a iné), nápoje, výživa pre psov a mačky (Pedigree, Sheba a iné) a Symbioscience (slúži ako vedecko-výskumná základňa pre ostatné divízie). Spoločnosť zamestnáva vo svete viac ako 75 tisíc ľudí.  
Link: http://international.mars.com/czech/sk/about.aspx

MIKROP  Slovensko s.r.o.
sa zaoberá vývojom, vlastnou výrobou a distribúciou minerálnych a minerálno-vitamínových premixov i zmesí pre výživu všetkých druhov hospodárskych zvierat. Nadväzuje  na vlastnú 30- ročnú tradíciu v tomto odbore a v súčasnej dobe sa radí k najvýznamnejším českým výrobcom pre krmovinársky priemysel.
Predmet činnosti: vývoj, výroba a distribúcia minerálnych a minerálno-vitamínových premixov i zmesí pre výživu všetkých druhov hospodárskych zvierat, pre poľnohospodárske podniky, privátne farmy, ZOO i drobnochovateľov.
Link: www.mikrop.cz/sk

FLOS SLOVAKIA, s.r.o.
sa zaoberá dovozom a distribúciou čerstvých rezaných kvetov a črepníkových rastlín najvyššej kvality. Vlastní niekoľko veľkoskladov po celom Slovensku, kvetinárstva aj online obchod.                                                                                                 Link: www.flos.sk

NATURES s.r.o.
je súkromná slovenská biotechnologická firma. Špecializuje sa na vývoj, výskum a výrobu prírodného polysacharidu, fungálneho beta-1,3/1,6-D-glucanu a výrobkov s jeho obsahom. NATURES s.r.o. je lídrom na trhu v Českej a Slovenskej republike v spracovaní hlivy ustricovej a vo výrobe betaglukánu, čoho dôkazom sú inovatívne riešenia pri výrobe vlastných produktov.
Link: www.natures.sk

RECALL SK, s.r.o.
patrí k najväčším distribútorom mobilného príslušenstva, príslušenstva k tabletom a navigáciám svetových značiek pre obchodné reťazce so spotrebnou  elektronikou na Slovensku.
Link: shop.recallsk.sk

SK Store, s.r.o.
sa zaoberá distribúciou satelitnej techniky a elektroniky pre obchodné reťazce so spotrebnou  elektronikou na Slovensku.

WOFIS, s.r.o.
vykonáva práce s vysokozdvižnými plošinami, elektromontážne práce, montáže vianočnej výzdoby, reklám a bilboardov, opravu verejného osvetlenia, orezáva,  kála stromy, natiera, umýva a opravuje fasády.
Link: www.wofis.sk

Edit Print s.r.o.
prevádzkuje dielňu polygrafickej výroby, zaoberá sa vydavateľskou činnosťou a fotografickými službami.

Automobilový klaster Slovensko
Jeho poslaním je napomáhať rozvoju subdodávateľov do automobilového priemyslu a pomoc pri zabezpečovaní ich trvalej konkurencieschopnosti doma i v zahraničí prostredníctvom partnerského zoskupenia priemyselných podnikov, univerzít, vedecko-výskumných inštitúcii a ďalších subjektov privátneho a verejného sektoru. Automobilový klaster Slovensko vedie a aktívne participuje na implementovaní viacerých medzinárodných projektov podporovaných z fondov EÚ.
Link: www.autoklaster.sk

Ľubica Slováková
obchoduje s devocionáliami – predmetmi náboženskej potreby ako sú: bohoslužobné odevy a predmety, sochy svätých, sviečky a pod.
Link: www.devocionalie.sk

SECOND LIFE CARE k.s.
je sprostredkovateľská agentúra v oblasti opatrovateľských služieb v Rakúsku a Nemecku.
Link: www.secondlifecare.sk

WELD TECHNOLOGY spol. s r.o.
je nezávislou odbornou kanceláriou v oblasti zvárania, zlievarenstva, metalurgie a elektrotechniky. V oblasti zvárania vykonáva koordináciu vo zváraní a zváračský dozor. V oblasti elektrotechniky sa venuje činnosti v oblasti montáží, výroby, rekonštrukcií, opráv, údržby, odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení, ako i projekčnej činnosti pre stavebné povolenie, realizačné projekty a projekty skutočného vyhotovenia. Zároveň ponúka komplexné služby v oblasti BOZP a PO.
Link: www.weldtechnology.sk

Nemček SONES spol. s.r.o.
sa zaoberá predajom a servisom vysokozdvižných vozíkov manipulačnej techniky, prídavných zariadení, predajom filtrov a olejov. Na základe získaných certifikátov je spoločnosť oprávnená vykonávať technické prehliadky týchto strojov.
Link: www.sones.sk

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
je príspevková organizácia zriadená  mestom Trnava  za účelom zabezpečenia kultúrnej a športovej činnosti v oblasti rôznych foriem miestnej kultúry a športu, informačnej a propagačnej činnosti v rámci TINS a správy kultúrnych a športových zariadení vo vlastníctve mesta Trnava.
Link: www.sprava.trnava.sk

EUROPE FREY TEAM – Andrej Fridrich
sa zaoberá cestnou motorovou dopravou, vnútroštátnou nepravidelnou minibusovou dopravou s kapacitou 7, 15 alebo 19 miest  a nákladnou dopravou do 1 tony.
Link: www.freyteam.szm.com

Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – Centrum
V súčasnosti sa zameriava na vykonávanie požiarnych kontrol v rodinných domoch a malých prevádzkach sídliacich na území mesta, ktoré nespadajú do pôsobnosti štátneho požiarneho dozoru. Mestským zastupiteľstvom Trnava je schválený preventivár mesta, vedúci a preventívne skupiny. Taktiež je schválený veliteľ MHZ mesta Trnavy a jednotka požiarnej ochrany mesta. Členovia jednotky sa pravidelne zúčastňujú školení a výcvikov, asistených služieb na športových a kultúrnych podujatiach. Okrem toho sa členovia podieľajú na propagácii požiarnej ochrany formou súťaží v požiarnickom športe, besied s občanmi a deťmi.
Link: www.dhz-trnava-centrum.com