Ceny prenájmu

Nájomné je v predmetných priestoroch stanovené  v súlade s VZN č. 514 o určovaní obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Trnava v platnom znení a príkazu primátora č.12/2021   nasledovne:

Pre nebytové priestory v nových a zrekonštruovaných objektoch areálu TTIP :

–         62,79 eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na administratívne účely

–         52,33 eur/m2/rok za užívanie priestorov určených na výrobné účely alebo skladovo – logistické účely

–         20,93 eur/m2/rok za užívanie spoločných priestorov

–         18,84 eur/m2/rok za užívanie vonkajších priestorov (parkovacích miest)

 

Pre nebytové priestory v pôvodných objektoch areálu TTIP :

–         41,86 eur/m2/rok za užívanie kancelárskych priestorov

–         47,10 eur/m2/rok za užívanie garáží, skladov alebo dielní

–         15,70 eur/m2/eur za užívanie spoločných priestorov

 

Uvedené ceny sú bez DPH.

 

Cena za prenájom nezahŕňa energie a služby prináležiace k prenájmu. Kontaktujte nás a radi vám poskytneme presnú cenovú ponuku na mieru vašich potrieb.