Nájomcovia

4Robotics s.r.o.
bola založená z dôvodu rastúceho dopytu po robotických službách mimo tradičného trhu OEM. Špecializuje sa na priemyselné robotické systémy ABB s ktorých podporou má viac ako 10-ročné skúseností. 4Robotics s.r.o. má vedomosti, skúsenosti a zdroje umožňujúce jej ponúkať bezkonkurenčné služby a podporu (servis,  opravu robotov, preventívnu údržbu, kompletnú výmenu systémov, školenia, inžiniering,  konzultácie, inštalácie a commissioning) v najvyšších štandardoch kvality.                                                                                 

Link:http://4robotics.sk/

FCC Trnava, s.r.o.
zabezpečuje zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov pre mestá, obce a firmy. Zameriava sa i na zhodnocovanie druhotných surovín prostredníctvom dotrieďovania a lisovania, prevádzkuje zberné dvory.
Predmet činnosti:
•             odvoz, zhodnotenie, zneškodnenie odpadu
•             zber nebezpečných odpadov
•             prevádzka skládky ostatného odpadu
•             letná a zimná údržba komunikácií
•             údržba zelene
•             výroba kompostu
•             odvoz kuchynských odpadov
•             triedený zber druhotných surovín
•             prevádzka zberných dvorov
•             legislatívny servis v odpadovom  hospodárstve.
Link: www.fcc-group.eu/sk/slovensko/prevadzky/fcc-trnava.html

Formel D Slovakia s.r.o.

Formel D Slovakia s.r.o. je súčasťou skupiny medzinárodného poskytovateľa služieb  zaisťujúceho pre výrobcov vozidiel a ich dodávateľov kvalitu produktov a procesov vo všetkých fázach výrobného procesu, a to v 80 lokalitách po celom svete

Link: https://www.formeld.com/cs/

Peikko Slovakia s.r.o.
Skupina Peikko Group prináša moderné riešenia pre zákazníkov, ktoré im pomáhajú urýchľovať a zjednodušovať stavebné procesy a zvyšovať ich spoľahlivosť. Spoločnosť Peikko sa usiluje byť lídrom v oblastiach upevňovacích technológií pre betónové konštrukcie a spriahnuté nosníky pre bezprievlakové konštrukcie. Hlavnými cieľovými trhmi spoločnosti sú európsky trh v oblasti nebytovej výstavby, moderná bytová výstavba a vybrané priemyselné cieľové skupiny. V súčasnosti spoločnosť pôsobí po celom svete a slúži zákazníkom prostredníctvom siete pobočiek v 30 krajinách. Peikko Slovakia s.r.o. , je obchodným zastúpením pre východnú a strednú Európu.
Link: www.peikko.sk

GA Drilling, a.s.
high-tech spoločnosť  pôsobiaca v oblasti obnoviteľných zdrojov a geotermálnej energie. Vyvíja prelomovú technológiu PLASMABIT® pre frézovanie a vŕtanie. V porovnaní so súčasnými technológiami, využívanými v tejto oblasti, prináša PLASMABIT® výrazné úspory času a nákladov. Otvára nové a široké možnosti pre oblasť geotermálnej energetiky, ťažby ropy a zemného plynu, ale aj pre iné priemyselné odvetvia.
Spoločnosť je svetovým priekopníkom v plazmovom frézovaní.  Realizovala prvé plazmové frézovanie pod vodou, ako aj prvé plazmové frézovanie v podmienkach vysokého tlaku a teploty (HP/HT). Po 11 rokoch výskumu a vývoja vo vlastnom technologickom centre je prototyp otestovaný a pripravený na svoju prvú priemyselnú aplikáciu. Bude ňou ekologické uzatváranie vyčerpaných ropných a plynových vrtov, ktorých sú tisíce. Test technológie PLASMABIT® v reálnych podmienkach pevninského vrtu uskutočníme v spolupráci so Skupinou MOL v Maďarsku. Práve prvé využitie technológie PLASMABIT® bude pohonom na vývoj ďalších aplikácií. Jednou z nich je ultra-hĺbkové geotermálne vŕtanie. Víziou spoločnosti je stať sa lídrom prinášajúcim technológie 21. storočia pre vrtný priemysel.
Link: https://www.gadrilling.com/sk/


OTIS Výťahy, s.r.o.

je súčasťou nadnárodnej spoločnosti OTIS založenej v USA v roku 1853. Ako najväčší svetový výrobca výťahov, pohyblivých schodov a chodníkov ich zároveň aj inštaluje, modernizuje a vykonáva servis. Dokáže dodať najbezpečnejšie a najspoľahlivejšie riešenie, či už ide o zložitú sústavu výťahov pre najvyššiu budovu na svete alebo jednoduchý výťah pre dvojposchodový rodinný dom.
Link: http://www.otisworldwide.com/site/sk/Pages/OTIS_Vytahy.aspx

RELAX – TEAM s.r.o.
sa zameriava predovšetkým na oblasť gastronómie, organizovanie a zabezpečenie kultúrnych akcií, spoločenských a športových podujatí, catering. Vo svojich špecifických reštauráciách ponúka rôzne druhy denného a obedového menu.
Link: www.relax-team.sk

STEFE Trnava, s.r.o.
je súčasťou skupiny STEFE SK, a.s. STEFE Trnava, s.r.o. (do 31.12.2015 TT-KOMFORT s.r.o.) dodáva teplo do 16 000 domácností, spravuje 6 600 bytov a 177 tis. m² nebytových priestorov, realizuje energetické služby a údržbu mestských komunikácií v Trnave.
Link: www.stefetrnava.sk

MIKROP  Slovensko s.r.o.
sa zaoberá vývojom, vlastnou výrobou a distribúciou minerálnych a minerálno-vitamínových premixov i zmesí pre výživu všetkých druhov hospodárskych zvierat. Nadväzuje  na vlastnú 30- ročnú tradíciu v tomto odbore a v súčasnej dobe sa radí k najvýznamnejším českým výrobcom pre krmovinársky priemysel.
Predmet činnosti: vývoj, výroba a distribúcia minerálnych a minerálno-vitamínových premixov i zmesí pre výživu všetkých druhov hospodárskych zvierat, pre poľnohospodárske podniky, privátne farmy, ZOO i drobnochovateľov.
Link: www.mikrop.cz/sk

FLOS SLOVAKIA, s.r.o.
sa zaoberá dovozom a distribúciou čerstvých rezaných kvetov a črepníkových rastlín najvyššej kvality. Vlastní niekoľko veľkoskladov po celom Slovensku, kvetinárstva aj online obchod.                                                                                                 Link: www.flos.sk

NATURES s.r.o.
je súkromná slovenská biotechnologická firma. Špecializuje sa na vývoj, výskum a výrobu prírodného polysacharidu, fungálneho beta-1,3/1,6-D-glucanu a výrobkov s jeho obsahom. NATURES s.r.o. je lídrom na trhu v Českej a Slovenskej republike v spracovaní hlivy ustricovej a vo výrobe betaglukánu, čoho dôkazom sú inovatívne riešenia pri výrobe vlastných produktov.
Link: www.natures.sk

SK Store, s.r.o.
sa zaoberá distribúciou satelitnej techniky a elektroniky pre obchodné reťazce so spotrebnou  elektronikou na Slovensku.

WOFIS, s.r.o.
vykonáva práce s vysokozdvižnými plošinami, elektromontážne práce, montáže vianočnej výzdoby, reklám a bilboardov, opravu verejného osvetlenia, orezáva,  kála stromy, natiera, umýva a opravuje fasády.
Link: www.wofis.sk

Edit Print s.r.o.
prevádzkuje dielňu polygrafickej výroby, zaoberá sa vydavateľskou činnosťou a fotografickými službami.

Qintec a.s.
svojim zákazníkom poskytuje inovatívne riešenia prostredníctvom špičkovej kvality v oblastiach vývoji softwaru, automatizácii a výskume a vývoji technologických procesov, nových výrobných postupov a produktov.
Link: http://qintec.sk/

 

Purity of Life services

Personálna agentúra zabezpečujúca outsourcing pre upratovacie služby.

Radovan Slovák
obchoduje s devocionáliami – predmetmi náboženskej potreby ako sú: bohoslužobné odevy a predmety, sochy svätých, sviečky a pod.
Link: www.devocionalie.sk

SECOND LIFE CARE k.s.
je sprostredkovateľská agentúra v oblasti opatrovateľských služieb v Rakúsku a Nemecku.
Link: www.secondlifecare.sk

AicobotiX. s.r.o.
sa zaoberá umelou inteligenciou, kognitívnou robotikou a automatizáciou.
Link: https://aicobotix.com/

Mestské služby mesta Trnava
je príspevková organizácia zriadená  mestom Trnava  za účelom zabezpečenia služieb pre občana v oblasti bikesharingu, komunálnych služieb, kosenia, cíntorínskych služieb. 
Link: www.sprava.trnava.sk

CECH ZVÁRAČSKÝCH ODBORNÍKOV

Cech zváračských odborníkov vznikol 28.12.1996 na ustanovujúcom zhromaždení zakladajúcich členov v Trnave. Bol zaregistrovaný na MV SR v zmysle zákona č.83/1990 ako živnostenské spoločenstvo.
Cech zváračských odborníkov zabezpečuje kvalifikovanú odbornú činnosť v odbore zvárania a v príbuzných odboroch, zabezpečuje schvaľovanie odbornej spôsobilosti v odbore zvárania.

Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – Centrum
V súčasnosti sa zameriava na vykonávanie požiarnych kontrol v rodinných domoch a malých prevádzkach sídliacich na území mesta, ktoré nespadajú do pôsobnosti štátneho požiarneho dozoru. Mestským zastupiteľstvom Trnava je schválený preventivár mesta, vedúci a preventívne skupiny. Taktiež je schválený veliteľ MHZ mesta Trnavy a jednotka požiarnej ochrany mesta. Členovia jednotky sa pravidelne zúčastňujú školení a výcvikov, asistených služieb na športových a kultúrnych podujatiach. Okrem toho sa členovia podieľajú na propagácii požiarnej ochrany formou súťaží v požiarnickom športe, besied s občanmi a deťmi.
Link: www.dhz-trnava-centrum.com