• Novinky

Prečo podnikať v Trnave ?

Trnava je najstaršie slobodné kráľovské mesto na Slovensku s bohatou kultúrnou, obchodnou a priemyselnou históriou. Leží na kraji Západoslovenskej nížiny vo vzdialenosti asi 50 km od Bratislavy, hlavného mesta SR a len 95 km od rakúskej metropoly Viedeň. Je sídlom okresu i kraja a z hľadiska cestnej a železničnej dopravy má veľmi výhodnú polohu. Mestom prechádza diaľnica a hlavný železničný koridor spájajúci západ s východom a sever s juhom SR.

Šesťdesiatpäťtisícové mesto Trnava každoročne pripravuje pre trh práce absolventov stredných a vysokých škôl s vedomostnou skladbou vhodnou pre ďalší rozvoj mesta a celého regiónu v oblasti priemyslu, služieb, zdravotníctva, potravinárstva, školstva a iných odvetví. V meste pôsobia až tri univerzity –  Trnavská univerzita, Univerzita Sv. Cyrila a Metoda a tiež Materiálovo-technologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Trnava – mesto pre investorov

V Trnave sídlia viaceré významné firmy. Prínosom regionálneho významu bolo etablovanie francúzskej automobilky PSA Slovakia, s.r.o. v 2003, ktorú  nasledovala pomerne široká skupina dodávateľských firiem, ako FAURECIA Slovakia, s.r.o., Datalogic Slovakia, s.r.o., FREMACH Trnava, s.r.o. a ďalší. Ostatné odvetvia sú v meste Trnava zastúpené spoločnosťami, AJ Produkty a.s., Robertshaw, a.s., JOHNS MANVILLE Slovakia, a.s., IKEA Industry Slovakia, s.r.o., ŽOS, a.s. Trnava,  ZF Slovakia, a.s., BOGE Elastmetall Slovakia, a. s., FCC Trnava, s.r.o. atď.

Trnava je pre svoju strategickú polohu a existenciu univerzitného vzdelávania technického zamerania zaujímavá i pre investície s vyššou pridanou hodnotou. Moderné priestory na takýto typ podnikania ponúka práve TTIP – Trnava Industrial Park.