Priestory

S ohľadom na súčasné požiadavky investorov sú v areáli vybudované nové administratívne a výrobné priestory využívajúce obnoviteľné energetické zdroje, ako i  zrekonštruované niektoré pôvodné objekty. Za účelom skvalitnenia technickej vybavenosti parku sa zmodernizovali vnútro-areálové inžinierske siete, komunikácie a spevnené plochy, ktoré sú doplnené sadovými úpravami a drobnou architektúrou. Výmena inžinierskych sietí dnes umožňuje vyššiu bezpečnosť, bezporuchovosť a zvýšené kapacitné nároky jednotlivých nových prevádzok.

Celkovo je  v parku vybudovaných 8 674 m2 nových špičkových nebytových priestorov pre podnikateľské účely, čo predstavuje kapacity pre 300 až 400 pracovných miest v rôznych oblastiach priemyselnej výroby.Na približne 3 ha celkovej plochy areálu tak od októbra 2009 do februára 2012 pribudlo 5 nových objektov.

V areáli TT-IP sa nachádza i niekoľko pôvodných objektov, slúžiacich na administratívne, výrobné i skladové účely. I tieto budovy prechádzajú postupnou obnovou.

Celkom je v rámci areálu TT-IP k dispozícii 16 097,66 m2 využiteľnej plochy.