Popis objektov

– SO 01A Pavilón sofistikovanej výroby – 4-poschodový objekt s úžitkovou plochou 2396 m 2 určený pre inovatívne firmy zaoberajúce sa sofistikovanou výrobou. Obsahuje tiež priestory pre jedálenské účely, v ktorých je zamestnancom areálu poskytované stravovanie.  FOTO

– SO 01B Výrobno-technologický pavilón – obsahujúci prízemnú výrobnú halu  a  kombinované výrobno-administratívne priestory s celkovou rozlohou 2776 m2.

– SO 01C Skladovo – logistický pavilón – pozostávajúci z menšej výrobnej haly s rozlohou 223 m2  so sociálnym zázemím a šiestich samostatných expedičných priestorov (každý cca 75 m2). FOTO

– SO 02 Pavilón výrobných buniek – 4-poschodový objekt s úžitkovou plochou 2314 m2 disponujúci priestormi pre spoločnosti s  ľahkou technologickou výrobou. Jeho súčasťou sú menšie skladové priestory. FOTO

– SO 03  Skladový pavilón – slúžiaci predovšetkým  pre skladovacie účely firiem s rozlohou 450m2 a výškou haly 7m. FOTO

– Vnútro-areálové komunikácie a 1 500 m2 parkovacích plôch pre firmy sídliace v parku.