Info o výrobnej hale

Výrobno-technologický pavilón (SO01B) tvoria výrobné,  administratívne,  skladové a spoločné  priestory spolu vo výmere 2776 m2.

Výrobno-technologická hala má vonkajšiu výšku 8 m v mieste svetlíkov 8,9 m. Vnútorné prekladové nosníky sa nachádzajú vo výške 5,25 m. V rámci riešenia vzduchotechniky je tu umiestnených 40 ks veľkoobjemových výustiek vo výške 4 m od podlahy (pozri foto). Na každej strane haly sa nachádzajú 2 garážové elektrické brány vysoké 4,5 m a široké 6 m.

Podlahová konštrukcia je drátkobetónová leštená so vsypom (180 mm), s celoplošne uloženou hydroizoláciou a podkladným betónom priemernej hrúbky 250 mm. Maximálne dimenzačné zaťaženie na podlahu je nasledovné:

  • Plošné: 100 kN/m2
  • VZV: nosnosť do 5 t
  • Regál: 50kN na stojku, pätka 100×100 mm, chrbtom k sebe s medzerou 200 mm
  • Nákladné auto: celková hmotnosť do 40t

Prívod a odvod vzduchu v hale je zabezpečený pomocou VZT jednotky s výkonom 38 000 m 3 /hod. umiestnenej v priestore strojovne VZT a UK. Celkové množstvo filtrovaného vzduchu (v zimných mesiacoch ohrievaného, v letných mesiacoch chladeného) privádzaného do priestoru a odvádzaného z priestoru haly je 2×38 000 m 3 /hod-1. Nasávanie čerstvého vzduchu a odvod znečisteného vzduchu je navrhnuté pre 100 zamestnancov, pričom minimálna dávka čerstvého vzduchu je 50 m3 /hod. Zdroj chladu pre vodný chladič zabezpečuje kondenzačná jednotka s výkonom 250 kW umiestnená na streche nad miestnosťou strojovne.