Všetky príspevky od Monika Koleňáková

Seminár pre podnikateľov – SBA

Dňa 25. Júna 2015 sa v priestoroch Mestského zastupiteľstva v Trnave konal informačný seminár pre malých a stredných podnikateľov a záujemcov o startupy. Na podujatí sme zúčastneným podnikateľom predstavili priestory Mestského priemyselného a technologického parku, ktoré by sa mohli stať miestom ich začínajúcej alebo rozvíjajúcej sa podnikateľskej činnosti.