Všetky príspevky od Peter Maar

TTIP – Trnava Industrial Park na prestížnom podujatí REinEU 2016

Niekoľko stoviek významných expertov a predstaviteľov priemyslu z celého sveta sa stretlo 26. – 28. októbra 2016 v bratislavskej Inchebe na prestížnom podujatí „Re-Industrialisation of EU 2016“ (REinEU2016).  Cieľom konferencie bolo pritiahnuť pozornosť širokej európskej i medzinárodnej komunity z oblasti výskumu a inovácií vrátane významných zástupcov podnikateľského sektora prioritne v oblasti nanotechnológií, biotechnológií, pokročilých materiálov a výrobných technológií.

Počas oficiálneho otvorenia konferencie sa publiku prihovorili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, generálny riaditeľ Direktoriátu pre výskum a inovácie Európskej komisie Robert-Jan Smits i štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav  Chovanec.  Prostredníctvom videa návštevníkov pozdravil člen Európskeho parlamentu Jerzy Buzek. Konferencia predstavila jedinečnú možnosť prezentovať slovenský pohľad na výzvy Horizontu 2020 v kontexte jedného z nových členských štátov EÚ a predostrela riešenia šité na mieru týmto krajinám.

 1Konferencia REinEU

(zdroj: http://www.reineu2016.eu/reineu2016/pages/10597-photo-gallery)

Súčasťou konferencie bola výstava, posterová sekcia, ako aj rozsiahle matchmakingové podujatie – maratón takmer 600 stretnutí viac ako 200 účastníkov malých a stredných podnikov, inovátorov a výskumníkov z 38 krajín. Matchmakingu sa zúčastnil TTIP-Trnava Industrial Park (TTIP) prostredníctvom zástupcov Mesta Trnava, odboru priemyselného parku a inovačných procesov. Hlavným zámerom bolo hľadať nových potenciálnych záujemcov, predstaviť slovenskej a najmä zahraničnej odbornej verejnosti novovybudované objekty TTIP, jeho administratívne, výrobné, či skladové priestory. Bol uskutočnený rad vzájomných rozhovorov medzi zástupcami mesta a potenciálnymi záujemcami o prenájom  TTIP. Ponúkaný bol propagačný materiál vo forme brožúr v anglickom jazyku, nemeckom a ruskom jazyku, pričom sa TTIP zároveň propagoval v posterovej prezentácii.

2

Matchmaking

3 4

Posterová sekcia

Významným výstupom konferencie je záverečný strategický dokument „Bratislavská agenda“ ako podklad pre tvorbu politík pre ďalšie predsedníctvo v Rade EÚ.  Ide o strategický dokument spoločnej iniciatívy holandského a slovenského predsedníctva v Rade EÚ týkajúci sa výskumu a inovácií. Na konci konferencie sa konalo slávnostné odovzdanie dokumentu Markovi Galeovi, zástupcovi nasledujúcej predsedníckej krajiny – Malty.

5

Bratislavská agenda

Podrobnejšie informácie o  podujatí sú publikované na http://www.reineu2016.eu/reineu2016/pages/10599-news